Nhãn: Sách cũ (ruột bị mất một mảng tròn ở mép sách, không ảnh hưởng tới nội dung bên trong)

Trong cuộc sống, con người hằng ngày phải chung đụng và chấp nhận không biết bao nhiêu phiền toái của cuộc đời mà chúng ta vướng mắc. Tất cả những khó khăn đó nếu chúng ta biết một quy tắc, một phương pháp để sống, nhất định chúng ta sẽ vượt qua bao nhiêu trở ngại ấy để tiến tới thành công.

Trong tác phẩm này, bạn sẽ được nghe lời dẫn dụ của một nhà phân tamahocj, một tác phẩm đã được liệt vào những tác phẩm bán chạy nhất tại Pháp. Bằng những quy tắc thông dụng dễ dàng, những lời văn gãy gọn, tôi tin rằng nó sẽ giúp các bạn tìm được một ít kinh nghiệm sống trong cuộc sống thực tài. Với hơn 100 đề mục, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc đi tìm Chân, Thiện, Mỹ.