Độ mới: Sách như mới

Danh sách email “sạch” và “chất” là một trong những yếu tố sống còn ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến dịch. Việc xây dựng được một danh sách như thế đòi hỏi người làm Email Marketing phải trải qua một quá trình rất lâu để lên kế hoạch tiếp cận và phân loại khách hàng tiềm năng với mục tiêu chất lượng quan trọng hơn số lượng. Họ nói không với Spam và quan trọng hơn cả là họ có một tư duy nghiêm túc.

Nếu bạn có cùng suy nghĩ ấy, hãy tìm hiểu cuốn sách này và chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn:

  • Phương pháp phân loại, đánh giá danh sách Email khách hàng tiềm năng
  • Bí quyết để viết một mẫu Email thành công với nội dung có giá trị
  • Sử dụng Split A/B Tesing cùng các chỉ số Open Rate, Unique Click, Click Through Rate để phân nhóm khách hàng
  • Cách khắc phục tình trạng Email rơi vào hòm Spam thay vì mục Primary/Inbox
  • Làm sao để setup hệ thống gửi Email tự động và biến những khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng thực thụ