Nhãn: Sách cũ

Cuốn sách là một chuỗi chuyện kể có tính giai thoại liên quan tới chữ nghĩa, những câu đối, lối chơi chữ, những câu đố và lời giải đó mang đậm nét văn học dân gian, là tiếng nói dân gian từ ngàn xưa tới nay. Ngay từ lần ra mắt đầu tiên, cuốn sách đã phát hành trên một vạn bản.