Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2007)

Chuyện thế gian dựa trên những câu chuyện có thật, tác giả được chứng kiến hoặc được nghe kể lại. Những chuyện buồn vui nhân thế.

Truyện cổ tích là chuyện ngày xưa, dành cho những ước mơ của con người được thực hiện với sự giúp đỡ của những phép lạ thần kỳ. Còn chuyện thế gian là chuyện ngày nay, do kết quả, hoặc hậu quả những hành động của con người, đôi khi có mặt của sự ngẫu nhiên và may rủi, như trò đùa của số phận, thử thách chúng ta.