Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2007)

Tập tản văn về quê hương với hơn 30 mẩu ký ức và hoài niệm của tác giả.