Nhãn: Sách cũ (xuất bản năm 2002)

Những mẩu chuyện, văn thơ, châm ngôn, ngạn ngữ tục ngữ, ca dao,… trong tập sách này là những lời châu ngọc của thánh hiền, của tiền nhân truyền lại, chúng tôi thấy hữu ích nên ra công tập hợp lại. Những lời giáo huấn này đã chỉ dạy chúng tôi rất nhiều.

Tập sách được trích soạn từ cuốn Cổ Học Tinh Hoa của ông Nguyễn Văn Ngọc, từ bộ Quốc Văn Giáo Khoa Thư, từ các tiểu thuyết của ông Hồ Biểu Chánh, từ bộ Tuệ Tĩnh Toàn Tập của Thiền sư Tuệ Tĩnh, từ cuốn Góp Nhặt Cát Đá của Muju,…