Nhãn: Sách mới

Trong thế giới lý tưởng, bạn không bao giờ phải đối mặt với câu hỏi liệu có nên làm công việc mà bạn không thích hay không. Nhưng trong thế giới thực, đôi khi mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Không phải lúc nào chúng ta cũng được lựa chọn làm việc mình muốn làm, “nghề chọn người” do nhiều nguyên nhân tạo nên, có thể xuất phát từ hoàn cảnh khách quan hoặc do chính lựa chọn của bản thân chúng ta.
Cuốn Tủ sách hướng nghiệp – Ta chọn nghề hay nghề chọn ta sẽ cho chúng ta thấy rõ nguyên nhân, hậu quả của việc chọn sai ngành nghề, từ đó có định hướng nghề nghiệp đúng đắn để có sự lựa chọn sáng suốt. Còn với những ai đã lỡ chọn sai nghề thì hãy tự vấn bản thân, xem xét có nên thay đổi ngành nghề cho phù hợp hay không và nếu thay đổi thì bắt đầu như thế nào, những sai lầm cần tránh khi thay đổi nghề nghiệp.

Cuốn sách cũng chỉ rõ năng lực, thái độ của bạn thể nào, thì cuộc sống, sự nghiệp của bạn như thế ấy, bạn phải biết mình là ai, cần gì, muốn gì, cuộc sống và sự nghiệp của bạn là do bạn quyết định và phụ thuộc vào sự cố gắng, nỗ lực của chính bạn.