Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2001)

“Người Việt cao quý” là một cuốn sách nhỏ nhắc nhở chúng ta cần có niềm tự hào được là người Việt, thấm dòng máu Việt hào hùng!

Cuốn sách được NXB Cảo Thơm xuất bản năm 1965 tại miền Nam mà nguyên tác là “Per Comporedere Vietnam Il Vietnamila ” tiếng Ý, tác giả A. Pazzi, Hồng Cúc dịch. Trong lời nói đầu, dịch giả Hồng Cúc đã viết: “Thiết nghĩ, được nói về dân tộc mình là một niềm vui, nhưng được nghe người khác nói về dân tộc mình-và nói bằng những cảm tình tốt đẹp – là một niềm vui lớn lao…”. Sau cùng, dịch giả bày tỏ: “Tôi xin chân thành cảm tạ nhà văn Vũ Hạnh đã hết lòng khuyến khích tôi trong bước đầu dịch thuật khó khăn, cũng như đã bỏ nhiều thì giờ tu chỉnh giúp bản dịch này“.

Trong chế độ cũ nhà văn Vũ Hạnh đã từng vào tù ra khám nhiều lần, nên vì lý do chính trị và an ninh cho bản thân mình, ông đã mượn cái tên A. Pazzi (một cái tên Ý không có thật) để viết về dân tộc mình. Cuốn sách được giữ bí mật danh tính nhà văn Vũ Hạnh khá lâu, ít ai biết đó là của Vũ Hạnh. Tin đồn loan ra là có một kỹ sư hóa học người Ý thật, sống lâu năm ở Sài Gòn đã viết ra cuốn đó.