Nhãn: Sách hiếm (xuất bản năm 1989)

Nhiều bạn không biết đọc tiếng Anh ra sao. Hằng ngày chúng tôi gặp nhiều người cứ thấy viết sao đọc vậy. Vì quen đọc sai, họ cũng không thể nghe, hiểu được mấy. Thật là một trở ngại lớn cho sự thông hiểu giữa người nói và người nghe. Để giúp các bạn vượt qua những trở ngại này, chúng tôi đã dành rất nhiều thì giờ biên soạn cuốn sách này để giúp các bạn học tiếng Anh nhanh chóng hơn, vì có đọc đúng mới dễ nhớ và nghe tiếng Anh mau hiểu. Nếu được giáo sư dẫn giải thêm, các bạn sẽ thấy đọc tiếng Anh dễ dàng như tiếng Việt.