Độ mới: Sách mới

Nếu bạn là một người ham mê việc đọc, ham mê và muốn tìm hiểu về những kỹ năng tự học, đồng thời đang tìm hướng để học một ngoại ngữ nào đó (trong sách này Nguyễn Hiến Lê bài cách học tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc)… thì đây đúng là quyển sách mà bạn nên đọc. Một số chương trong sách có vẻ ngày nay sẽ không còn hữu dụng đối với đa số bạn đọc như học cách đọc chữ Hán thì bạn đọc cũng có thể bỏ qua mà không phải lo sợ về khả năng lĩnh ngộ cuốn sách.

“Qua đã cho các em một kho vàng mà nhiều kẻ quyền quí ở thời này có thể thèm muốn, một kho vàng mà không một nghịch cảnh nào có thể cướp của các em được, một kho vàng mà mỗi ngày tăng về giá trị và giữ chắc cho các em nhân phẩm cùng hành phúc trong suốt đời các em.”