Độ mới: Sách cũ ít

Cuốn sách kỹ năng quản lý bản thân giúp các bạn trẻ có được sự tự tin khi bước vào đời với hành trang là khả năng tự lập.

Khi bạn bước ra khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ, cuộc sống hiện thực sẽ có thể khiến bạn chới với và ngã quỵ. Vậy thì làm thế nào để có thể vững vàng vượt lên được mọi chông gai? Câu trả lời chính là tự trang bị cho mình kỹ năng sống tự lập. Với mỗi thất bại, việc từ bỏ thì dễ, vượt lên chính mình mới khó. Bởi vậy, để có thể đi đến cái đích thành công, không có gì khác ngoài việc quản lý bản thân mình.

Cuốn sách Từ bỏ thì dễ, vượt lên chính mình mới khó sẽ giúp các bạn trẻ – những người đang tập tành làm quen với cuộc sống thực tại bên ngoài vòng tay cha mẹ, có được những kỹ năng cần thiết để quản lý bản thân mình.