Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2008)

Đây là cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật, là bản cáo trạng thầm lặng về một nền giáo dục không có kết quả, đã nhắc nhở hàng triệu người Nhật Bản về một nền giáo dục mà trẻ em hằng mong muốn. Với lối kể chuyện làm rung động trái tim người đọc, cuốn sách là một đóng góp cho hoà bình.

“Tôt-tô-chan là bản cáo trạng thầm lặng về một nền giáo dục không có kết quả” (Thời báo nữu ước – New Youk Times)

“Tôt-tô-chan đã nhắc nhở hàng triệu người Nhật Bản về một nền giáo dục mà trẻ em hằng mong muốn” (Diễn đàn tin tức quốc tế – International Herald Tribune)

“Tôt-tô-chan lớn lên ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá, phải chịu đựng nhiều khó khăn gian khổ. Với lối viết kể chuyện làm rung động trái tim người đọc, cuốn sách là một đóng góp cho hoà bình” (M.Tarique Farooqui – Cưu đại diện UNICEF tại Việt Nam)