Nhãn: Sách cũ

Tây Du Ký vừa chuyển tải các nội dung lịch sử, xã hội vừa là bản thông điệp đặc biệt, một kiểu ẩn ngôn chứa đựng nhiều ý chỉ giải thoát. Có tính dự báo trong tương lai xa những việc xảy ra cho con người ở địa cầu. “Tây Du Ký chính là một ẩn dụ triết học, một kiểu mật ngữ của tư tưởng”, “và đường đi thỉnh kinh đó cũng chính là đường trở về với những giá trị tâm linh siêu thoát”. Vì ậy mà Tây Du Ký từ rất lâu đã có một sức hút mãnh liệt nhiều tầng lớp độc giả khắp châu Á.