Độ mới: Sách như mới

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1990, “Thư Bán Hàng Đỉnh Cao” đã được hàng chục ngàn độc giả thuộc rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác nhau yêu thích. Đây là quyển sách hướng dẫn chi tiết và giúp truyền cảm hứng để mọi người tạo ra được những “thư bán hàng đỉnh cao”.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Sức mạnh là của bạn
Phần 1: Trước khi bắt đầu viết
Phần 2: Quy trình của Kennedy
Phần 3: Công cụ bán hàng đa năng nhất
Phần 4: Nguồn hỗ trợ