Nhãn: Sách hiếm (xuất bản năm 2003)

Tuyển tập 725 thành ngữ – cách ngôn gốc Hán thường gặp (475 trang), có tiếng Hán và phiên âm pinyin.

Cuốn sách do thầy giáo Nguyễn Văn Bảo biên soạn theo cấu trúc:

  • Thứ tự từng câu xếp theo vần ABC
  • Phiên âm (cả Hán Việt và pinyin)
  • Dịch nghĩa từng chữ từng câu
  • Giải thích và nêu nguồn gốc xuất xứ