Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2009)

Đây là cuốn sách lạ, từ cổ học, tân học đến văn học, mỹ học, xã hội học và cả tin học nữa. Hàm lượng ấy cô lại gọn gàng trong từng trang viết để nói một sự đời, chuyện đời và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa qua từng trang sách.