Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2005)

1- Tác giả đã phân tích Thiên vũ kinh và giới thiệu những môn tuyệt học bí truyền thời cổ, ẩn tàng trong Thiên vũ kinh như Kỳ môn độn giáp, Thái tàng, Điên đảo trận… để lý giải tại sao Khổng Minh mượn gió đông để bày tam tuyệt trận đánh thắng 80 vạn quân Tào trong trận Xích Bích và tại sao Tôn Tẫn thắng được Bàng Quyên trong trận Mã Lăng. Tác giả cũng đưa ra phép tính thời cổ những cuộc chiến tranh trên thế giới.

2- Cũng từ Thiên vũ kinh, tác giả đã rút ra 36 thần chiêu vô địch, người xưa áp dụng thành công trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao, xử thế… ai bị trúng chiêu thì thần tiên cũng khó cứu, ngay cả đại thánh Tôn Hành Giả có 72 phép thần thông cũng phải ngậm ngùi, hoặc người được tôn làm thánh, làm thầy thiên hạ cũng không gỡ nổi. Và ngày nay, trong cuộc sống hằng ngày, những thông tin về thế giới, về xã hội, kinh tế, chính trị những chiêu thức ấy vẫn con âm vang, xảy ra ở đâu đó. Hứng thú và gần gũi là khi chúng ta đọc những thần chiêu này, thấy mình có khi đã hoặc đang bị trúng chiêu và mỉm cười là mình đã bình an vô sự. Thỉnh thoảng sách còn nêu cách phản chiêu, chống chiêu, tương kế tựu kế… giúp người đọc dùng để phòng thân, biến họa thành phúc, chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng trong đời sống cũng như trong thương trường.

Là một cuốn sách hữu ích, nên chúng tôi chọn lọc, sắp xếp, hệ thống và có hơn 100 câu chuyện minh họa hấp dẫn, để giới thiệu với bạn đọc.