Nhãn: Sách hiếm (xuất bản năm 2007, 560 trang)

Cuốn sách là tuyển tập 23 vụ án oan nổi tiếng có thực trong lịch sử Trung Quốc. Nỗi đau từ những oan khiên cũng chính là nỗi đau nhân thế.

Khi cái Ác – lòng tham lam, tính ích kỷ, sự tha hóa, độc ác trục lợi, thói ỷ quyền, tật ham hố quyền lực, thái độ vô cảm, vô trách nhiệm… còn ngự trị trong mỗi con người, thì nhân thế vẫn còn phải chịu nhiều khổ đau, sợi dây oan nghiệt vẫn còn lơ lửng treo đâu đó và có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào với bất cứ ai trong xã hội.