Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2009)

Cuốn sách Những mẩu chuyện lịch sử văn minh thế giới cung cấp cho bạn đọc (chủ yếu cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học sinh phổ thông) những câu chuyện về các nền văn minh thế giới (những thành tựu văn minh, những nhà văn hóa, những công trình văn hóa…) nhằm bổ sung thêm những kiến thức về lịch sử văn minh thế giới.

Cuốn sách được viết dưới hình thức những mẩu chuyện sinh động, hấp dẫn; dựa theo chương trình của bộ môn lịch sử văn minh thế giới; bao gồm từ thời cổ đại đến hết thời trung kì trung đại.

Các tác giả đã chọn lọc 166 câu chuyện tiêu biểu cho từng giai đoạn, từng quốc gia…