Nhãn: Sách hiếm (xuất bản 1996)

Bí quyết để đạt được điều bạn muốn từ nghệ thuật thương lượng:

  • Chia các vấn đề rắc rối thành những đề mục đơn giản hơn, và do đó dễ xử lý hơn.
  • Biết lúc nào ngừng. Đừng thúc đẩy quá mạnh, quá lâu.
  • Tránh dây dưa vào một cuộc tranh luận đã đi vào chỗ nhạt nhẽo, nhàm chám.
  • Quan sát ngôn ngữ thân xác nơi đối tác của bạn.