Độ mới: Sách hiếm

Trong cuốn sách Mưu hay & kế lạ thời Đông Chu, chúng tôi đã tuyển chọn 60 mẫu chuyện đặc sắc nhất để cống hiến quý bạn đọc. Xuyên suốt cuốn sách là lời khẳng định: Dùng mưu kế với mục đích tốt đẹp thì hái những quả ngọt ngào, dùng mưu kế với mục đích xấu thì rước những trái đắng. Niềm vui của việc làm sách là được trò chuyện và bàn luận với độc giả, gọi là lạm bàn. Những lời lạm bàn thường dựa vào thực tế của câu chuyện, căn cứ vào những thành tựu của sách lí luận của mưu kế như Kinh Dịch, Tam thập lục kế của Tôn Tử, Thập đại binh thư của Vương Hưng Nghiệp, Đông Chu liệt quốc kế mưu lãm thưởng của Vương Đức Hoa.

Quý bạn đã đọc Đông Chu liệt quốc nay đọc cuốn Mưu hay & kế lạ thời Đông Chu, sẽ thấy còn nhiều điều mới lạ cần phải khám phá, càng đọc càng thấy hấp dẫn lạ lùng. Để bạn đọc tiện theo dõi, ở cuối sách, chúng tôi có thêm phần khái quát về mưu lược.