Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2008)

Khổng Minh là nhân vật đầy huyền thoại, không biết bao nhiêu bút mực viết về ông, hình tượng của ông trong dân gian Trung Quốc cũng rất là sâu đậm, qua tác phẩm bất hủ “Tam Quốc Chí diễn nghĩa”.

Tập sách này được biên soạn dựa theo các sách:- Tam thập lục kế mưu đại toàn, – tam Quốc Chí diễn nghĩa, dựa theo bản dịch của Phan Kế Bính (phần lớn được lược dẫn theo bản dịch này), – Tam thập lục kế, thuật ứng xử quyền biến, cùng một người viết.

Cộng thêm một số nhận định riêng của người viết về nhân vật Khổng Minh Gia Cát Lượng, để góp vui cùng bạn đọc. Mong rằng trong một dịp khác sẽ có tác phẩm sâu rộng hơn về nhân vật đầy huyền thoại này.