Nhãn: Sách cũ ít

Cho đến thời điểm hiện tại những nghi hoặc hay hình dung về Ngày tận thế 21/12/2012 dường như ngày càng rõ nét hơn và người ta vẫn cứ đang hồi hộp chờ đợi ngày “Đông chí định mệnh” ấy. Nhưng theo cách lý giải của tác giả Gregg Braden trong cuốn Mật Mã Thời Gian – đó lại là thời khắc mà một chu kỳ thời gian lặp lại để tạo ra một “Thế giới kỷ” mới rất đáng chờ đợi.

Trong cuốn sách này, Gregg Braden đã làm công việc kết hợp những khám phá hiện đại về các hình mẫu mang tính lặp đi lặp lại của Tự nhiên với các quan điểm cổ xưa về tính tuần hoàn của Vũ trụ. Kết quả là một mô hình kỳ vĩ của Thời gian: Thời gian lặp đi lặp lại theo những hình mẫu mang tính chu kỳ đã được ông xây dựng nên. Và nó đã mở ra một cánh cửa mới để nhìn vào thực tế: Chúng ta đang chờ đợi những gì sẽ xảy ra trong một năm đầy bí ẩn – Năm 2012 với Ngày tận thế, và xa hơn nữa…