Độ mới: Sách như mới

Bạn sẽ HỌC ĐƯỢC GÌ từ cuốn sách này?

 • Biết được cách đọc của hàng trăm ngàn từ tiếng Anh chỉ với những quy tắc đơn giản.
 • Tự tin đọc bất kỳ từ tiếng Anh nào.
 • Hiểu và giải thích được tại sao từ tiếng Anh lại được đọc như vậy.
 • Viết được phiên âm của từ vựng, không cần dùng đến từ điển.
 • Biết người khác đang nói tiếng Anh đúng hay sai.
 • Hướng dẫn, dạy người khác các quy tắc nhận dạng đánh vần tiếng Anh.
 • Sửa được các lỗi đã mắc phải trong việc đọc và nói tiếng Anh.
 • Nói trôi chảy và có ngữ điệu tất cả các câu tiếng Anh.
 • Nghe tiếng Anh tốt và dễ dàng hơn.
 • Học từ vựng nhanh và nhớ lâu hơn.
 • Biết cách thuyết trình bằng tiếng Anh hiệu quả.