Độ mới: Sách hiếm

Sách tập hợp những câu chuyện cổ dân gian, những giai thoại về cách ứng xử của các triết gia, các nhà khoa học, từ thời cổ đại cho đến tận ngày nay.