Nhãn: Sách hiếm

Để làm nên một Bestseller – Chuyện thành công của các tác giả, biên tập viên, đại diện và các nhà sách đứng sau họ đã công khai từ đầu đến cuối quá trình bí mật của việc tại nên một quyển sách bestseller. Bạn sẽ được biết những quyển sách giải trí, giáo dục, lãng mạn, ly kỳ,… ra đời như thế nào – theo lời của những nhân vật chủ chốt trong ngành xuất bản, bao gồm: – Các tác giả bestseller đã tiếp cận những ngón nghề của việc viết và tiếp thị sách như thế nào; – Các giai đoạn trong tiến trình chọn lọc xuất bản; từ lá thư giới thiệu cho đến việc chọn sách xuất bản; – Làm thế nào các nhà xuất bản biết được một quyển sách có khả năng trở thành bestseller hay không: – Những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của một quyển sách – Tác động mạnh mẽ của các câu lạc bộ sách TV và Hollywood, các chuyến đi giới thiệu sách, việc quản cáo và tiếp thị, các bài phê bình, và việc phân phối sách