Nhãn: Sách hiếm

  • Ấn bản in năm 2001
  • Màu giấy vàng đều

Gồm những lời khuyên, quy tắc khôn ngoan giúp chúng ta chiến thắng trong việc thu phục lòng người, bắt đầu bằng việc giao tiếp, thúc đẩy và biểu lộ sự quan tâm chân thành tới người khác, nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của người khác, lắng nghe để học hỏi, tôn trọng giá trị của người khác, biết cách xử lí lỗi lầm, đề ra mục tiêu, biết suy nghĩ một cách tích cực và đánh giá cao sức mạnh của sự nhiệt tình…