Nhãn: Sách hiếm

 • Ấn bản in năm 2005, có chữ ký tác giả
 • Tình trạng: bìa cũ, ố vàng mép

GÓA PHỤ ĐEN

Bao gồm các truyện ngắn sau:

 • Lửa lạnh
 • Chuông vọng chiều cuối
 • Người đàn ông duy nhất
 • Nàng tiên xanh xao
 • Bàn tay lạnh
 • Hành trang của người đàn bà Âu Lạc
 • Nữ hoàng cô đơn
 • Tiếng vạc đêm
 • Khăn choàng sương
 • Dã nhân
 • Góa phu đen
 • Đường về trần
 • Con dại của đá

NGƯỜI SÓT LẠI CỦA RỪNG CƯỜI

Bao gồm các truyện ngắn sau:

 • Trận gió màu xanh rêu
 • Vầng trăng mồ côi
 • Biển cứu rỗi
 • Người gánh nước thuê
 • Dây neo trần gian
 • Người sót lại của Rừng Cười
 • Ngày không mút tay