Combo 7 quyển Brian Tracy bao gồm:
1. Thuật Lãnh Đạo
2. Thuật Quản Trị
3. Thuật Ủy Quyền & Giám Sát
4. Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên
5. Thuật Sáng Tạo & Giải Quyết Vấn Đề
6. Thuật Quản Lý Thời Gian
7. Thuật Tuyển Dụng & Sa Thải

Brian Tracy là doanh nhân, diễn giả, chuyên gia đào tạo và cố vấn doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới với hàng loạt tựa sách best-seller cho dân doanh nghiệp. Sách Brian Tracy viết đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành và dễ áp dụng vào thực tiễn.

Combo này dành cho ai? Những bạn nào có mong muốn một ngày nào đó trở thành sếp, được thăng chức lên làm Team Lead, Manager, Director. Khi đó, bạn sẽ cần chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý đội ngũ, tuyển dụng và đào tạo, giao việc và giám sát nhân viên.

Đừng đợi cho đến khi mình làm sếp rồi mới học cách trở thành sếp như thế nào, mà combo này dành cho những ai tin mình rồi sẽ làm sếp.