Muôn màu ẩm thực đất Sài thành. Combo bao gồm các quyển:

  • Sài Gòn Ẩm Thực Trong Tôi
  • Sài Gòn Ồ Bỗng Ngon Ghê!
  • Không Gian Gia Vị Sài Gòn
  • Người Ăn Rong