Nhãn: Sách cũ

Tuyển tập truyện ma – kinh dị Việt Nam hiện đại. Tập sách gồm các truyện:

  1. Định mệnh
  2. Chuyến xe ma quái
  3. Kỷ niệm lạ lùng
  4. Ai hát giữa rừng khuya
  5. Nụ hôn ma quỷ
  6. Lạnh lùng bóng quạ
  7. Chọn người báo mộng