Nhãn: Sách cũ

Dưới thời phong kiến và thậm chí cả ngày nay, sỹ là tầng lớp giữ vai trò đặc biệt trong việc sản xuất ra các giá trị tinh thần và nắm giữ vị trí quản lý xã hội. Tuy nhiên, trong lịch sử phát triển hàng ngàn năm của Trung Hoa lẫn Việt Nam, có những kẻ sỹ không đi theo con đường chung của mọi người là học tập làm quan mà lại tìm ra một hướng đi rất đặc biệt: về quê ở ẩn.