Nhãn: Sách hiếm (xuất bản năm 1995)

Mưu lạ vô tận như trời đất
Dồi dạo như nước sông
Nhưng chung quy lại ở 88 kế lạ để:
Mong sống nơi đất chết
Tìm lối thoát chỗ tuyệt vọng
Trong thương trường đầy cạm bẫy quỷ quyệt.

Nghề binh lắm quỷ quyệt
Nghề buôn thì phát tài
Biết đất thì sẽ thắng
Chọn được đất thì phát tài

Nếu bạn không muốn làm giàu, ngại dấn thân vào thương trường thì hãy đừng mua, đừng đọc cẩm nang này.