Nhãn: Sách hiếm (in năm 2001)

Chương I. Kinh nghiệm của các bậc cao thủ trong giao tiếp
Chương II. Khởi đầu giao tiếp
Chương III. Các kỹ xảo cơ bản cần tinh thông
Chương IV. Các phương pháp mở rộng giao tiếp
Chương V. Thuật giao tiếp nắm bắt lòng người
Chương VI. Phép duy trì giao tiếp
Chương VII. Phương pháp ứng dụng cưỡng chế giao tiếp
Chương VIII. Đối sách ứng phó với những phiền phức khi giao tiếp
Chương IX. Bí quyết giao tiếp
Chương X. Nên làm và không nên làm trong giao tiếp