Nhãn: Sách cũ (xuất bản năm 2005, dày hơn 700 trang)

Thông qua cuốn sách, tác giả giới thiệu với bạn đọc thân thế sự nghiệp của những nhà thông thái nổi tiếng trên thế giới và những câu danh ngôn được lưu truyền, như là phương châm và hành động sống của con người trong tất cả các thời đại.

Phần thứ nhất là nguồn gốc xuất thân, sự nghiệp và địa vị xã hội của các nhà thông thái bậc nhất thế giới. Phần thứ hai là tuyển tập 6.000 câu danh ngôn hay nhất thế giới.