Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2007)

Tìm hiểu về Bùi Giáng là tìm hiểu về một hiện tượng chứ không chỉ là tìm hiểu về một tác giả, một nhà thơ như những trường họp khác. Trước nay, có rất nhiều người đã viết về Bùi Giáng nhưng phần lớn đều là những bài viết tản mạn đăng báo hoặc đăng ở các tập san chuyên đề về Bùi Giáng. Chưa có một tài liệu nào nói đầy đủ về toàn bộ cuộc đòi và tác phẩm của ông. Vì thê chung quanh Bùi Giáng có vô số những thông tin hư thực. Nó làm cho độc giả cảm thấy mù mừ. Một đôi nguời lại thần thánh hóa ông, vì vậy rối rắm chồng chất thêm rối rắm.

Bùi Giáng là người như thế nào? ông là người điên hay nguời tỉnh? Vì sao ông có thể viết được hàng trăm cuôri sách trong tình trạng cuộc sông như vậy? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho trường hợp thi sĩ kỳ dị này….