Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2009)

Giáo sư Trần Phương có cô em gái sinh năm 1929, tên là Vũ Thị Kính. Trong kháng chiến chống Pháp, cô lấy bí danh là Trần Thị Khang. 16 tuổi, cô Khang đã tham gia cách mạng, làm giao liên rồi trở thành cán bộ phụ văn có uy tín. Năm 1950, cô là Huyện ủy viên Đảng bộ Phù Cừ.

Tháng 6 năm 1950, trong trận càn quét, địch đã bắt được cô đưa về bốt La Tiến, là một bốt khét tiếng tàn ác. Giặc pháp đã dùng đủ mọi thủ đoạn cực hình tra tấn nhằm buộc cô khai báo, thế nhưng cô không hề hé răng nủa lời. Biết không thể thu thập được tin tức gì từ cô, chúng đã giết cô và ném xác cô xuống sông Luộc.

Sau khi cô hy sinh, Đội nữ du kích Hoàng Ngân đã phát động tuần lễ giết giặc trả thù cho cô. Chính phủ đã tặng cô huân chương kháng chiến hạng nhì.