Nhãn: Sách cũ (Xuất bản năm 1994)

Mặc dù cuốn sách mang tựa “100 tình huống của giám đốc”, song nó không hẳn chỉ dành riêng cho giám đốc mà còn cho tất cả những ai làm lãnh đạo, làm kinh tế, cũng như cho giáo viên, sinh viên, học sinh các trường đại học kinh tế.

100 tình huống được chia thành: 7 tình huống trong công tác tổ chức nhân sự, 15 tình huống trong nghệ thuật lãnh đạo và chỉ huy, 8 tình huống trong quan hệ với cấp trên, 15 tình huống trong quan hệ với cấp dưới, 29 tình huống trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi nội bộ doanh nghiệp, 12 tình huống trong quan hệ với khách, 12 tình huống đối mặt với thị trường và 2 tình huống của ván bài cuối cùng.