Giới thiệu

Sách sẽ chết khi nằm trên kệ, và sẽ sống khi được trao đến tay người hữu duyên để tiếp tục vòng đời nhỏ bé của chúng. Dòng tri thức sẽ tiếp tục được luân chuyển từ người này sang người khác. Tiệm sách Tà Lơn chuyên mở bán những cuốn sách do chủ tiệm đã đọc qua và không còn nhu cầu lưu trữ nên muốn chia sẻ đến quý bạn đọc xa gần với mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Các cuốn sách này đều đảm bảo các tiêu chí sau:

Giới thiệu

Sách sẽ chết khi nằm trên kệ, và sẽ sống khi được trao đến tay người hữu duyên để tiếp tục vòng đời nhỏ bé của chúng. Dòng tri thức sẽ tiếp tục được luân chuyển từ người này sang người khác. Tiệm sách Tà Lơn chuyên mở bán những cuốn sách do chủ tiệm đã đọc qua và không còn nhu cầu lưu trữ nên muốn chia sẻ đến quý bạn đọc xa gần với mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Các cuốn sách này đều đảm bảo các tiêu chí sau: